Det begynner med deg viser barna at det nytter å engasjere seg

“Det begynner med deg” er et undervisningsopplegg om bærekraftsmålene for mellomtrinnet. Gjennom konkrete eksempler hentet fra norske frivillige organisasjoner, får elevene se og oppleve at det faktisk betyr masse å engasjere seg for samfunnet og miljøet rundt seg.

Det Begynner Med Deg Caseplakat

Ville gi de unge en positiv mediehverdag med Det begynner med deg

Mediehverdagen barn møter i dag er dessverre preget av dystre nyheter.

Paraplyorganisasjonen Fundraising Norge ønsket derfor å skape et undervisningsopplegg som viser alt det bra som gjøres i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

Det har de dessuten masse innsikt i! I dag representerer Fundraising Norge 128 frivillige organisasjoner som hver eneste dag jobber med ett eller flere bærekraftsmål.

Historiefortellingen legger opp til læring og refleksjon

“Det begynner med deg” viser elevene at engasjement nytter gjennom videoer og gode historier.

Til nå er det laget seks undervisningsfilmer på fire-seks minutter som tar opp ulike bærekraftsmål, og viser eksempler på hvordan norske non-profit-organisasjoner jobber for å møte disse utfordringene.

Noen av eksemplene som vises i videoene er fra arbeid i Norge, og andre er fra arbeid norske organisasjoner bidrar med i fjerntliggende, fattigere land.

Filmene har barn som programledere, og gir et godt utgangspunkt for refleksjon, klassediskusjon og videre oppgaver etterpå om FNs bærekraftsmål, tilpasset det nye tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, til bruk på 5. – 7. trinn på barneskolen.

Pilotprosjektet fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, som støtter allmennyttige formål for barn og unge.

Vi gjør bærekraftsundervisningen
lettere for lærerne

Bærekraftig utvikling er ett av de tre store tverrfaglige temaene i skolen, og vi vil gjøre det lettere for lærerne å undervise om temaet.

“Det begynner med deg” gir derfor konkrete innganger, praktiske elevoppgaver og forslag til hvordan lærerne kan gjøre dette til sine egne opplegg. Læremiddelet er lagt opp slik at det kan jobbes med selvstendig i enkeltfag, flerfaglig eller tverrfaglig.

Med utgangspunkt i Gandhis berømte sitat «Be the change you want in the world», ønsker vi gjennom det tverrfaglige opplegget å styrke elevenes forståelse av at alle kan bidra til den fremtiden vi skal leve i.

Kjernebudskapet er at alle ikke kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Caser

Mer rampete *arbeid*

Norske kvinners sanitetsforening

*Min M:* Vi bryter ned tabuer om jentehelse og mensen

Kvinnehelse og mensen må snakkes mer om! Min M er en kul og lærerik serie hvor kjente jenter deler rått og ærlig om sin mensenhistorie. I 2022 ble prosjektet nominert til den gjeve Helseprisen.

ROS

*Toxic:* Vi lagde Europas første dramaserie på TikTok

Målgruppen digger drama. Og målgruppen digger TikTok. Så vi puttet klassiske TV-grep inn i en utradisjonell kanal for å snakke om spiseforstyrrelser. Og det funker! Over en million unge har fått med seg budskapet.

Barnas Valg, Redd Barna, caseplakat
Redd Barna

*Barnas Valg:* Om barna i Norge fikk bestemme

Barnas Valg, et konsept for demokratiforståelse og politikk, er vel det største vi har skapt! Alle stortingspartiene skriver nå partiprogram for barn, og 200.000 barn har stemt i valget.